LT EN RU

2018 metais įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kompleksiškai reguliuojantis duomenų tvarkymą ir numatantis griežtą atsakomybę už jo pažeidimus.

Mes padėsime sustyguoti įmonei visą atitikties procesą, kad jis būtų kuo paprastesnis ir aiškesnis bei padėtų apsisaugoti nuo BDAR pažeidimų ir reputacinės bei finansinės rizikos:

- pateiksime rekomendacijas dėl BDAR proceso eigos jūsų įmonėje,
- įvertinsime įmonės kaupiamą informaciją ir reikalingus veiklai kauptinus duomenis ir apibrėšime reikalingus teisinius veiksmus,
- atnaujinsime sutartis ir dokumentaciją, papildant jas duomenų apsaugos nuostatomis,
- prireikus parengsime dokumentaciją Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė
Tel.: +370 616 53055
Моb.: +370 678 26705